jueves, 30 de octubre de 2014

Pupurri de canciones valencianas para dulzainas


Canço dels Borratxos:
Es un tipic poutpurrri de dos cançons de música tradicional valenciana,
sobre dos melodies de taverna i juerga sana  de Castelló.
Non Volen Cap:
Non volem cap que no estiga borratxo.
Non volem cap que no estiga bufat.
Volem, volem, volem, que estiguen tots borratxos.
Volem, volem, volem , que estiguen tots bufats.
Volem, volem. volem, que estiguen tots borratxos.
Volem, volem, volem, que estiguen tots bufats.
2on part.
Som els més animals de tot Castelló.
I anem a ca les nòvies i no mos volem.
Perqué sempre bevem ví i aiguandent.
Som-sujetos de risa de tota la gent.
3er part.
Tots junt, tots junts, tots junts, la quadrilla dels borratxos.
Tots junt, tots junts, tots junts, la quadrilla dels bufats.
Encada torna de la canço al prencipi se van lligant noves estrofes,
en la segona i tercera part de la canço.
2on part.
Els cins de la població, som els més borratxos de tot Castelló.
I ´si s´emborratxem ès per compromis.
La nostra medecina sempre es el ví.
Espere vos agrade tocar esta nova versió dels borratxos per a tres dolçaines i tarota.
Guillermo Camarelles Diana.

No hay comentarios: