sábado, 15 de diciembre de 2012

Albaes per a Nadal

LLetres d´Albaes de Nadal 
Guillermo Camarelles Diana
1.- Vers, El xiquet de la Mare.
Esta nìt fa bona nit,I demà farà bon sol,I demà farà bon sol,
Què ha de naixer un xiquet,Què serà nostre consol, Què serà nostre consol. 
2.-Vers, El naixement.
Naisque en un tris pesebre, que soles vesties nihaven, que soles vesties nihaven.
Sant Josep deixa al xiquet, per asistir a Marìa, per asistir a Marìa.      
 3.-Vers, El naixement.
Nazque pobrè i en fret,noguetet i sense roba, noguetet i sense roba.
Soles li donaven calor, el alient  dels seus pares, el bou i la burra.
4.- Vers, Sopetes per al Infant.
Sopes li feren al xiquet,no se les buigue mentjar,  no se les buigue mentjar.  
Com estaben calentetes,se les mentxa Sant Josep,se les mentxa Sant Josep.
                      5.-Vers,Les fadrines.                                                                              Tres dies abans de Nada, s´afeitaven tres fadrines, s´afeitaven tres fadrines.
En navaises de barber, per a ferse les galtes fines, per a ferse les galtes fines.
                                       6.- Vers, Els Reixos Mags.                                                             Tres Reixos Mags vingueren, guiats per una estrala, guiats per una estrala.
En vusca del Xiquet Jesús,que nazque en Nitbona, la Nit de Nadal.
7.- Vers. Per acabar.
I ara per acabar, disfruteu de bones Pascues,aquestos dies de Nadal, aquestes dies de Nadal.
 Prepareu bones estrenes, torróns i mazapàns, qué mos anem anar.  
Per versar alegrement, i en senyal de agraîment, i en senyal de agraîment,
Fer-vos riure una miqueta, estos dies de Nadal, vos desitge bona pau,
 Espere que aquestos càntics en lletres d´Albaes vos arrribe a l´oit i lo cor de la celebració de Nadal i done força a l´esperit de la nostra cultura musical.Entre amics i familiars.
 Guillermo Camarelles Diana

No hay comentarios: