jueves, 6 de junio de 2013

Valencianes del U


Valencianes.Del U

La Xáquera, Maria Rosa , Cento (Sento)

La lletra més popularitza de esta Valenciana de ritme ternari en aire binari , es de humor gamberro ordenat i diu aixína.

 

Maria Rosa que bona estás, tens una figa com un cabás.

Unes mamelles com a melóns, que ami m´arriben fins als collons.

Ja ve Cento de ca la novia, Ja ve Cento malhumorat i sa mare li diu a Cento:

" Carabassa t´hauran donat ".

Carabassa m.han donat, mare i jo m l´he pressa per un meló, m. hes m. estime una carabassa que casar-me amb un pendó.

2on Estrivillo de esta valenciana de L´U i dos per a seguir la canço:

Maria Rosa que grossa estàs, si no t´aprimes no et casaràs.

Aubri la porta, carinyo meu, que t´ho demane per l´amor de Deu.


E
sta valenciana del  U  sempre hasegut del horta, i molt gasta quant sen anavent a la mili els quintos era peça obriga en el repertori dels grups de musics i cantaors llogats en la Canta de Quintos sobre tot que se celebrava, hui ja no se gasta en les cantaes de quintos perque ja no nian quintos.

Guillermo Camarelles Diana.

 

No hay comentarios: