jueves, 6 de junio de 2013

Cant d´estil, Tocs d´Albaes partitures per a Dos Dolçaines 

 

"LLetres d´Albaes".
1.- Al Alcalde....
A la porta de l´alcalde. amb arribat en quadrilla, amb arribat en quadrilla.
A demanar la llicència, per a cantar la nit d´Albaes, amb tabal i dolçaina.
2.- Al senyor retor....
Deu vós guarde, senyor retor, bona nit per a escomenzar, bona nit per a escomenzar.
LLicència donem per a cantar, dins l´església d´este poble del patró Sant Joan.
3.- A les dames i ferters.....
Se me amtravessa la gola, en aquesta nit tam especial, en aquesta nit tam especial.
En llicéncia d´estes dames, mai em puc amtravessar, a cantar la nit d´Albaes.
4.- A la verjurada....
Una corona d´espines, de Reina Soberana, Majestat de Majestades.
La mijor glória que tens, és fer favors als miserables, Verge del Desamparats.
5.- A la comarca de Les Valls....
Faura és crien roses i melóns, a Quartell i Benavites i Benifairó tarongets.
L´aigua de la Font de Quart, per regar les nostres hortes, orgull dels nostres   pobles.
6.- Tradicional de Faura....
A mi en passen moltes coses, caballers miren si és cas, caballers miren si és cas.
Si que ten passen de grosses, que l´atra nit pa sopar, te varen traure garrofes.
7.- A una ferstera.....
En la plaça major de Faura, en el número trenta quatre, viu la senyoreta Amparito.
Eres orgull dels teus pares, per ben feta i galana, tanme orgull del teu poble.
8.- A un fester....
Eres valenciá de soca-rel, i aixó tú no eu negues, i aixó tú no eu negues.
La xica que en tú se casse, te que tindre condicións, molts diners i bona rissa.
9.- De sexe......
L´home es com un cuet, que quant se calfa, la mexa asplota.
L´dóna sembla a l´oratge, en molt forsa i ganes, esmpre arriba alla dalt.
10.- De critica....
L´alcalde el meu poble, s´esta gastant el cuartos, s´esta gastar els cuartos.
En fermos un corral de vaques, i no una plaça per a tindre, un bon Mercat de Abastos.
11.- A la viuda....
Desde que ten anares Viçant, l´hort no se ha regat, l´hort no se ha regat.
La herbabona se ha secat, i el peregil se ha mustiast, i el peregil se ha mustiat.
12.- A la dona del Dolçainer....
La dona del dolçainer, viu més feli´que ninguna, viu més feliç que ninguna.
Perque dos dolçaines te, i atres nom tenen ni una, i atres nom tenen ni una.
13.- A l´aguela...
Una aguela més que aguela, més vella que Sant Rita, més vella que Santa Rita.
Tènia les ungres negres, de rascar-se l´tomata, de rascar-se la tomata.
14.- A la fornera....
Jo m´enamore de nit, d´una rossa fornera, d´una rossa fornera.
Que de la calor del foc, s´esta tornant morena, Guadalupe la fornera.
15.- A la megua dóna....
Mari Sol no ès vol cassar, aquesta millor aixina, aquesta millor aixina.Quant el Sol eisxa de nit, i la LLuna eisxa de dia, jo sí en cassaria.

“ LLetres d´Albaes “.

16.-A la megua filla....
Eres com l´codonnyat, que no te cap que tirar, que no te cap que tirar.
Desde Faura a Valéncia, no hia xica més templa, que la megua filla Almudena.


17.- Tradicional de Quartell...
Latra nit el tio Paco, éstigue ensom-niant, éstigue ensom-niant.
Que la dóna ho feu tan viu, que ensom-niant en lo basto, li agarra tot el dit.


18.- Al fuster....
Batistet el fuster, ha tingut mort mala pata, ha tingut molt mala pata.
Ha perdut lo martell, i no pot clavar la tatxa, i no pot clavar la tatxa.


19.- A Santa Barbera....
Entre el poble i la muntanya, te Faura la segua ermita, te Faura la segua ermita.
En el millor punt d´Espanya, te la Patrona este poble, Santa Barbera Bendita.


20.- A la dóna....
Morenes haure vist jo, peró igual que tú cap, peró igual que tú cap.
Eres la rosa més fina, lleves els rayos al Sol, i la resplendor a la LLuna.


21.- De murga...
Totes les dónes s´alcen mati, s´alcen i reguent el seu jardi, s´alcen ireguent el seu jardi.
Jo tanme vaig a regar el meu hortet, fabes pessols i moniatos, fabes pessols i moniatos.


22.- Tradicional de infantessa.....
El meu xiquet és l´amo, del seu pare i sa mare, del seu pare i sa mare.
Del corral i del carrer, de la figuera i la parra, de són tio i sa tia.


23.- A la megua filla....
Almudena Camarelles, no ni ha pluma que servisca, no ni ha pluma que servisca.
Al pintor ni al poeta, ni pinssell per retratar, la tegua gentil bellesa.


24.- A Guillermo...
Açi teniu a Guillermo, a Guillermo el Dolçainer, de la escola dels seu poble.
Que per tocar-vos Albaes, Albaes tota la nit, es capass de faltar-li l´aire.


25 La despedida.....
A l´estil de Les Valls, la despedida donent, la despedida vax donant.
Amb el cor amb la ma, vixca tots els festers, i el public en general.

Com la sal i l´sucre en farem més per a la proxima ocassió.

Guillermo Camarelles Diana

No hay comentarios: